Supercomputerprojekt

Projekt-støtter og sponsorer

Om Logimondo

Foreningens vedtægter (PDF)

Forside

Matematikforeningen Logimondo er en privat almennyttig foreningen og foreningens hovedformål er, at udbrede kendskabet til matematik - især den del af matematikken som er kompliceret.

Foreningen vil opfylde sit mål ved blandt andet, at deltage aktivt i matematikundervisningen af børn og unge - i både folkeskole, på gynasier og tekniske skoler - for eksempel i forbindelse med skoleprojekter og temauger, hvor videnskab, miljø, transport, økonomi, politik eller andre emner, hvor matematik indgår.

Foreningen består af mennesker med en brændende interesse for matematik. Denne interesse strækker sig ud over det normale arbejdsliv og langt ind i fritiden. Logimondo skaber rammerne for at kunne udbrede og dele denne viden - og måske løfte sløret for dele af matematikkens logik - samtidig med, at der skabes plads til at dyrke passionen, og tiltrække andre med samme interesse.

Foreningen er startet i efteråret 2013 og det første projekt i foreningens regi er tilrettelagt som et privat forskningsprojekt. I projektet vil elever fra ungdoms- og erhvervsuddannelser, samt studerende fra de første år på universitetet, indgå aktivt i løsningen af komplekse problemer ved hjælp af en supercomputer.

Læs mere om projektet her: Supercomputer

Hvis du kunne tænke dig at et af foreningens medlemmer skal deltage i et skoleprojekt, eller hvis du vil foreslå et projekt, vil deltage i et projekt eller hvis du vil høre mere om et projekt - eller du bare er almindeligt nysgerrig, er du meget velkommen til at kontakte formanden.

Hvis du kunne tænke dig at yde et bidrag til foreningen i almindelighed, være med-sponsor i et projekt eller blive medlem, så er du også meget velkommen til at kontakte formanden på denne e-mail: Formand@Logimondo.dk.

Det årlige kontingent er på 120,00 kr. Kontingentet opkræves 1. december og det gælder for det efterfølgende år. Det vil i praksis sige, at du har en gratis prøveperiode frem til første betaling, hvor du kan se foreningen an, og om det er noget for dig at blive betalende medlem.
Du er således først fuldgyldigt medlem af foreningen, når du har betalt kontingent.